Prvomontáž elektronických rozdeľovačov teplotných nákladov

(rovnaká pre rozdeľovač štandardný alebo na rádiový zber)

Štandardná prvomontáž zahŕňa tieto činnosti:


· zorganizovanie montáže u nájomníkov a užívateľov
· prvomontáž nového rozdeľovača teplotných nákladov
· odskúšanie funkčnosti a zaplombovanie rozdeľovača teplotných nákladov plombou
· diagnostika polohy bytu užívateľa a zapísanie údajov a výrobného čísla
· programovanie meradla

 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz