ŠPECIÁLNE VODOMERY WOLTMAN

HYDRANTOVÝ VODOMER


MENOVITÁ SVETLOSŤ DN
mm
50 65
MAXIMÁLNY PRIETOK Qmax
m3/h
30 60
NOMINÁLNY PRIETOK
Qn
m3/h
15 25
PRECHODOVÝ PRIETOK Qt
m3/h
3 5
MINIMÁLNY PRIETOK Qmin
m3/h
0,45 0,80
DĹŽKA L
mm
130 130

 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz