ŠPECIÁLNE VODOMERY WOLTMAN

STUDŇOVÝ VODOMER


MENOVITÁ
SVETLOSŤ
DN
mm
80 100 150
MAXIMÁLNY
PRIETOK
Qmax
m3/h
110 180 350
NOMINÁLNY
PRIETOK
Qn
m3/h
40
60
150
PRECHODOVÝ
PRIETOK
Qt
m3/h
3
6
15
MINIMÁLNY
PRIETOK
Qmin
m3/h
0,4
0,6
0,8
ŠTARTOVACÍ
PRIETOK
m3/h
0,15
0,25
0,40
DĹŽKA L
mm
180 200 250 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz