Magnetický snímač a signalizátor nežiadúcej externej manipulácie s magnetom


Najbežnejší spôsob nelegálneho odberu vody, zo strany spotrebiteľov je používanie magnetov na spomalenie alebo /zablokovanie/ suchobežných bytových vodomerov. V minulosti sa používali na zmagnetizovanie vodomerov dostupné bežné feritové magnety. Výrobcovia vodomerov sa snažia odstrániť daný problém resp. zabrániť nežiadúcej manipulácií s externým magnetom ponukou tzv. antimagnetických vodomerov.
Avšak nelegálni odberatelia vody sú čoraz vynaliezavejší a na ovplyvnenie vodomerov začínajú používať mnohonásobne silnejší neodymový magnet, ktorému mnohokrát nezábrani ani vodomer vo verzii Antimagnet.

Naša spoločnosť prináša na trh novinku v boji proti nelegálnemu odberu vody v podobe magnetického snímača a signalizátora nežiadúcej externej manipulácií s neodýmovým magnetom na indentifikáciu takejto manipulácie.

Nami ponúkaný snímač nezabraňuje pôsobeniu externého magnetu, ale slúži na identifikáciu pôsobenia silného neodymového magnetu k narušeniu plynulého chodu vodomerov.

Hlavne pri fyzickom odčítaní stavu z meradla, prekontroluje sčítač tento signalizátor a v prípade pôsobenia externého neodýmového magnetu , sa jasne viditeľné tri geometrické znaky na ňom poškodia a rozmažú.

Pre odstránenie nelegálneho odberu vody je nami ponúkané riešenie v kombinácií s verziou antimagnetického vodomeru , v súčastnej dobe jediné najlacnejšie a najefektívnejšie riešenie v porovnaní so stratami spôsobenými nelegálnym odberom vody. Základná myšlienka využitia snímačov je založená na základe toho, že prevencia je lacnejšia a efektívnejšia, ako samotné odstraňovanie následkov škôd spôsobených nelegálnym odberom vody. Treba taktiež upozorniť na obrovský psychologický efekt, ktorý vytvárajú naše snímače pri ich používaní.

magnetický snímač


magnetický snímač

Obr č.1 – snímač signalizácie pôsobenia neodýmového magnetu je umiestnený na počítadle meradla
pod priezorníkom a zabezpečený spoločnou metrologickou plombou proti poškodeniu


magnetický snímač

Obr č.2 – pohľad zhora na snímač, kde sú jasne viditelné tri geometrické vzory, ktoré sa po
zmagnetizovaní neodýmovým magnetom celkom poškodia,resp. rozmažú


 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz