SCHÉMA  ZAPOJENIA  ČÍTAČA  IMPULZOV  IZM MODULU


1. do každého čitača impulzov IZM modulu je možné napojiť až tri pulzné meradlá

2.poradie a spôsob zapojenia meradiel do svorkovnice  uvádzame na obrázku
   meradlo č.1  zapojiť do svorkovnice 10-11 v poradí  „biely a farebný kábel „
   meradlo č.2  zapojiť do svorkovnice 16-18 v poradí  „ biely a farebný kábel“
   meradlo č.3 zapojiť do svorkovnice  17-19 v poradí  „ biely a farebný kábel“

3. v prípade ,že IZM modul je vybavený aj M-BUSom , treba postupovať nasledovne.
    Po zapojení meradiel a M – BUSu treba   prepojiť switch POWER , nachádzajúci sa  
    v hornej časti plošného spoja merača pod switch MBUS - viď obr.

schéma

 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz