Plombovacia objímka


Plastová plombovacia objímka P3 s rozmerovými variantmi P1, P2 a P4 slúži na zaplombovanie montáže meradla. Zabraňuje manipuláciu s meradlom po namontovaní s oprávnenou osobou alebo organizáciou.

plombovacia objímka

Objímka je vyrobená z termoplastu a má samonosný plombovací mechanizmus. Zaplombovanie meradla objímka zabezpečuje tak, že zakryje montážnu (prípojnú) maticu meradla, a tak zabraňuje prístup k matici.

Objímka sa skladá z týchto častí:

1. TELESO – objímka na montážnu maticu
2. BEZPEČNOSTNÝ RÁM – nasadí sa na plochú stykovú časť telesa v zatvorenom stave s užším otvorom dole. Rám je navrhnutý tak, že pri pokuse o násilné otvorenie objímky steny rámu sa deformujú.
3. ZAISŤOVACÍ KOLÍK – po nasunutí rámu na stykovú časť telesa kolík sa zasunie do otvoru rámu s vidlicovou časťou dole. Kolík je zasunutý správne, keď zapadne do rámu cca. 1 mm.

Pre označenie s organizáciou objímka má vytvorené dve prístupné plochy. Rovná veľká plocha na obvode telesa slúží na
číslovanie plomby so šesťmiestným sériovým číslom. Totožné sériové číslo sa vyznačuje aj na bezpečnostný rám plomby (na
požiadavku objednávateľa).

Objímka sa vyrába v rozmeroch ½“ , ¾“ , 1“ , 5/4“ v typoch od P1 až P4.

Pred nasadením objímky na montážnu maticu meradla je treba kontrolovať:
o neporušenosť ohybných spojov telesa objímky medzi poltelesami
o neporušenosť bočných stien bezpečnostného rámu, hlavne pri zárezoch
o celistvosť bezpečnostného rámu s kolíkom
o neporušenosť zaisťovacieho kolíka

 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz