NOVINKY

  A. Bytové vodomery

    Bytový
    Plastový
    Digitálny
    Magnetický snímač

  B. Domové vodomery

  C. Priemyselné vodomery

  D. Merač tepla

  E. Rádiový zber

  F. Návod na odvzdušnenie radiátorov 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz