WOLTMAN SUCHOBEŽNÝ STUDENÁ VODA WPH/WS TEPLÁ VODA WPH/WS

MENOVITÁ
SVETLOSŤ
DN
mm
50 65 80 100 150
MAXIMÁLNY
PRIETOK
Qmax
m3/h
30
35
50
70
80
110
120
180
300
350
NOMINÁLNY
PRIETOK
Qn
m3/h
15 25 40 60 150
PRECHODOVÝ
PRIETOK
Qt
m3/h
1 2,5 2,5 3 5
MINIMÁLNY
PRIETOK
Qmin
m3/h
0,15 0,2 0,2 0,3 0,8
ŠTART. PRIETOK m3/h 0,05 0,07 0,07 0,10 0,15
METROL. TRIEDA   A-B
DĹŽKA L
mm
270 300
360 500

- maximálny prietok krátkodobý

GRAF TLAKOVÝCH STRÁT 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz