WOLTMAN SUCHOBEŽNÝ STUDENÁ VODA WPH/WS TEPLÁ VODA WPH/WS

  NOMINÁLNY PRIETOK
HLAVNÝ VODOMER
Qn
m3/h
15
40
60 150
NOMINÁLNY PRIETOK
VEDĽAJŠÍ VODOMER
 Qn
m3/h
2,5 10
MAXIMÁLNY PRIETOK  Qmax
m3/h
30
50
80
120
120
180
300
350
MENOVITÁ SVETLOSŤ  DN
mm
 50 80
100
150
ŠTARTOVACÍ PRIETOK m3/h  0,01 0,01 0,01 0,1
METROLOGICKÁ TRIEDA     A-B
STAVEBNÁ DĹŽKA L
mm
 270 300 350
360
500

- maximálny prietok krátkodobý

GRAF TLAKOVÝCH STRÁT
 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz