IMPULZNÝ VODOMER WOLTMAN


SNÍMACÍ PRVOK Reed
MAXIMÁLNE NAPÄTIE 200V
MAXIMÁLNY PRÚD 0,5A
MAXIMÁLNY VÝKON 10W
ODPOR 20Ω|
ŠTANDARDNÁ DĹŽKA KÁBLA 2,0m
TIENENIE bez tienenia
VEĽKOSŤ IMPULZU V LITROCH od 25 po 1000

SCHÉMA DIAĽKOVÉHO PRENOSU DÁT A KOMUNIKÁCIE CEZ M-BUS

1. segment X 8 (t.j. 192 meracích miest) 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz