ZBER A PRENOS DÁT

Dnešná doba v oblasti merania spotreby vody a tepla vyžaduje nielen presné meranie, ale i exaktný
a racionálny zber nameraných dát, ich prenos a v neposlednom rade rýchle a presné spracovanie

Zber a prenos dát sa realizuje pomocou:
• optohlavice
• impulzného REEDkabla
• komunikačným rozhraním RS 232 a M-Bus
• rádiovým zberným terminálom 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz