TOPOLÓGIA KOMUNIKÁCIE MEDZI MERADLAMI A ODČÍTACÍMI PRÍSTROJMIKomunikačné rozhranie RS 232 je mnohostranne využiteľné. Umožňuje iba spojenie z bodu do bodu resp. napojiť  len jedno meradlo. Nevýhodou je relatívne vysoká chybovosť, preto je dĺžka kábla ohraničená na 15 m.

MAXIMÁLNA DĹŽKA KÁBLA m 15
MAXIMÁLNY POČET MERADIEL ks 1
SPOJOVACÍ KÁBEL - POČET ŽÍL   4
   M-Bus je komunikačné rozhranie vyvinuté špeciálne pre zber a  prenos údajov z merač ov tepla. Aplikuje sa pri nenákladných prenosoch údajov na dlhšie vzdialenosti, spojovací kábel má dve žily. Počet meradiel v segmente 250 ks.

MAXIMÁLNA DĹŽKA KÁBLA SEGMENTU
m 1000
MAXIMÁLNY POČET SEGMENTOV ks 1000
SPOJOVACÍ KÁBEL - POČET ŽÍL   2


Schéma prenosu dát 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz