VIACVTOKOVÝ LOPATKOVÝ

Mokrobežný vodomer MNK
STUDENÁ VODA 30°C

Suchobežný vodomer MTK
TEPLÁ VODA 90°C

Suchobežný vodomer MTW

 
     
MENOVITÁ SVETLOSŤ DN mm 15 20 25 25/30 40 50 50
NOMINÁLNY PRIETOK Qn m3/h 1,5 2,5 3,5 6 10 15 15
MAXIMÁLNY PRIETOK
Qmax m3/h 3 5 7 12 20 30 30
MINIMÁLNY PRIETOK Qmin l/h 30 50 70 120 200 450 450
PRECHODOVÝ PRIETOK
Qt l/h 120 200 280 480 800 3000 3000
NAJNIŽŠÍ POČ. PRIETOK   l/h 5 5 7 7 16 18 18
METROLOGICKÁ TRIEDA     A-B-C
ROZSAH POČÍTADLA   m3 99 999
MIN. HODNOTA DIELIKA   l 0,05
ZÁVIT G zoll 3/4" 4/4" 5/4" 6/4" 8/4" 10/4" príruba
STAVEBNÁ DĹŽKA L mm 170/190 165/190 260 260 300 300 300
POLOHA INŠTALÁCIE     H(horizontálna)


 
     
MENOVITÁ SVETLOSŤ DN mm 20 25 40 20 25 40
NOMINÁLNY PRIETOK Qn m3/h 2.5 6 10 2.5 6 10
MAXIMÁLNY PRIETOK Qmax m3/h 5 12 20 5 12 20
MINIMÁLNY PRIETOK
Qmin l/h 20 120 200 50 120 200
PRECHODOVÝ PRIETOK Qt l/h 200 480 800 200 480 800
METROLOGICKÁ TRIEDA     A-B-C
A-B-C
ROZSAH POČÍTADLA     99 999
99 999
ZÁVIT G zoll 4/4" 5/4" 8/4" 4/4" 5/4" 8/4"
STAVEBNÁ DĹŽKA L mm 105 150 150/200 105 150 150/200
POLOHA INŠTALÁCIE     V (vertikálna - tok média zdola nahor)
V (vertikálna - tok média zdola nahor)


 - mokrobežný / suchobežný

 

 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz