DOMOVÝ MOKROBEŽNÝ KAPSĽOVÝ VODOMER PATROL

NOMINÁLNY PRIETOK
Qn m3/h
2,5
MAXIMÁLNY PRIETOK Qmax
m3/h
5
TLAKOVÁ STRATA pri Qmax
bar 0,74
PRECHODOVÝ PRIETOK
Qt l/h 120
MINIMÁLNY PRIETOK Qmin l/h
20
NAJNIŽŠÍ POČ. PRIETOK
  l/h 5
MENOVITÁ SVETLOSŤ DN mm 20
ZÁVIT   G
G1B
STAVEBNÁ DĹŽKA   mm
190 
GRAFY DOMOVÝCH VODOMEROV


 
 

 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz