MERAČ TEPLA MULTIDATA


 
· kalorimeter je vybavený vstupmi pre prietokomer merača tepla a dvoch vodomerov
· prepínaním funkčného tlačidla sa zobrazuje 41 funkcií v 4 súboroch
· ukladanie a ochranu meraných hodnôt zabezpečuje EEPROM
· má zabudované svetelné OPTORELÉ na snímanie údajov

ZÁKLADNÝ SÚBOR
ENERGIA množstvo tepla
(kumulovaná hodnota)
KWh, GJ
PRIETOK nosič tepla m3
PRIETOK 1. doplnkového meradla m3
PRIETOK 2. doplnkového meradla m3
TEST SEGMENTU
VSTUPNÁ TEPLOTA prívodu °C
VÝSTUPNÁ TEPLOTA spiatočky °C
TEPLOTNÝ ROZDIEL Δt °C
PRIETOK (okamžitý) m3/h
VÝKON (okamžitý) MW
DOBA PREVÁDZKY   hod.
KONFIGURAČNÝ SÚBOR
TEPLOTNÉ SNÍMAČE PT500/PT100
program.
REŽIM MERADLA Prívod/Spiatočka program.
VEĽKOSŤ IMPULZU 10 -100 -1000 litrov program.
VEĽKOSŤ IMPULZU 1. doplnkového meradla program.
VEĽKOSŤ IMPULZU 2. doplnkového meradla program.
CELKOVÝ POČET HODÍN od indikovania 1. vzniknutej závady
DÁTUM vzniku 1. indikovanej chyby
KÓD ZÁVADY A PORUCHY   ERROR......
BOUDRATE M - BUS   boud 2400
ADRESA M - BUS    
ŽIVOTNOSŤ LÍTHIUM BATÉRIE
rok výmeny zdroja

CD DISPLEJ 8 - miestny
TEPLOTNÝ ROZSAH
0°C ... 180°C
TEPLOTNÝ ROZDIEL 0,5°C ... 150°C
ROZLIŠOVACIA SCHOPNOSŤ 0,01°C
NAPÁJACIE NAPÄTIE 3,65 Vnom
BATÉRIA LITHIUM 3,0 V 2,2 Ah
KĽUDOVÝ ODBER PRÚDU
8,5 μA
STUPEŇ KRYTIA IP 65
TEPLOTNÝ SNÍMAČ
Pt 100 alebo Pt 500 
 DĹŽKA SNÍMAČA
2m | 6m | 10m 
TEPLOTNÝ ROZDIEL MINIMÁLNY Δ0,5°C

· je programovateľný na prívod alebo spiatočku
· má programovateľné vyhodnotenie energie v MWh, KWh, GJ, MJ
· umožňuje kompletný diaľkový prenos dát
· sledovanie údajov DATALOGER-om
· má programovateľný dátum odpočtu hodnôt
· disponuje funkciami okamžitý výkon a prietok
· programovateľný minimálny teplotný rozdiel

UŽÍVATEĽSKÝ SÚBOR
DÁTUM ODPOČTU
 programovateľný
ENERGIA v deň odpočtu
KWh, GJ
PRIETOK v deň odpočtu
m3
PRIETOK 1. doplnkového meradla v deň odpočtu
 m3
PRIETOK 2. doplnkového meradla v deň odpočtu
 m3
DÁTUM posledného diaľkového odpočtu a prenosu dát
 
ENERGIA pri poslednom diaľkovom odpočte a prenose
MWh
AKTUÁLNY DÁTUM
 
AKTUÁLNY ČAS
 
VÝROBNÉ ČÍSLO KALORIMETRA
 
IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO ZÁKAZNÍKA
programovateľné
TESTOVACÍ SÚBOR
 ENERGIA energie
hodnota posledného impulzu Wh
ENERGIA hodnota energie za desatinou čiarkou
Watt
PRIETOK hodnota prietoku za desatinou čiarkou
liter
IMPULZY vysokofrekvenčnosť pulzov
 
 KÓD SOFTWARU
SERVISNÝ KÓD
   označenie verzie inštalovaného softwaru 

 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz