SCHÉMA DIAĽKOVÉHO PRENOSU DÁT A KOMUNIKÁCIE CEZ M-BUS

1. segment X 8 (t.j. 224 meracích miest)
 
 

 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz