BEZDRÔTOVÝ RÁDIOVÝ ZBER DÁT

 
 
 
Čo prináša nový systém rádiového zberu a prenosu dát?
· žiadny prístup sčítača k vodomeru
· použitie elektronických meradiel "vyššia trieda presnosti"
· veľká kapacita zberu a prenosu dát v krátkom čase
· rýchlejší prenos dát a diagnostika chýb
· žiadna chyba odpočtu
· pravidelný odpočet, presnosť a merací komfort
· bezproblémová korekcia a oprava chýb
· nízke personálne náklady
· spracovanie dát ONLINE
· kontrola funkčnosti meradiela diagnostika závad


 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz