JEDNOVTOKOVÝ LOPATKOVÝ                          STUDENÁ VODA 30°C / TEPLÁ VODA 90°C

TECHNICKÉ PARAMETRE BYTOVÉHO VODOMERU: SUCHOBEŽNÝ/MOKROBEŽNÝ


MENOVITÁ SVETLOSŤ DN mm 15 15 20
20
MAXIMÁLNY PRIETOK Qmax l/h 2000 3000
5000
NOMINÁLNY PRIETOK Qn m3/h 1,0 1,5
2,5
PRECHODOVÝ PRIETOK Qt l/h 120 120
200
MINIMÁLNY PRIETOK A/B Qmin l/h 60/30 60/30 60/30
METROLOGICKÁ TRIEDA     A-B-C
ZÁVIT G zoll 3/4" 3/4"
4/4"
ROZSAH POČÍTADLA   m3 99 999
MINIMÁL. HODNOTA DIELIKA   l 0,05
STAVEBNÁ DĹŽKA L mm 80/110 80/110 130
POLOHA INŠTALÁCIE         H alebo V
STRATA TLAKU PRI Qmax   MPa 0,074 0,074
0,096
NAJNIŽŠÍ POČIAT. PRIETOK   l/h   >6,0
ODOLNOSŤ PROTI TLAKU   MPa   1,6
MINIMÁLNA HODNOTA
ANTIMAGNET. ODOLNOSTI
  kA/m   94
ANTIMAGNET VERZIA       ÁNO
ANTIVANDAL VERZIA       ÁNO
ÚPRAVA NA IMPULZ       ÁNO
ÚPRAVA NA M-Bus       ÁNO
CERTIFIKÁCIA EÚ       ÁNO
OTOČNÝ ČÍSELNÍK       ÁNO
ZÁRUČNÁ LEHOTA   rok   6 SV a 4 TÚV
ZABEZPEČENÝ SERVIS       3 overovacie obdobia
 


 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz