KAPSĽOVÝ BYTOVÝ VODOMER SYSTÉMU KOAX

· vodomer systému KOAX pozostáva z meracieho ústrojenstva a montážnej sady s  integrovaným lapačom nečistôt
· horizontálna a vertikálna montáž
· metrologická trieda A - B
· otočné počítadlo o 360°
· rozbeh meradla už pri veľmi nízkom prietoku
· ľahká a rýchla výmena meracieho ústrojenstva pri následnom overení
· systém KOAX sa používa i pri špeciálnych variantoch montáže - podbatériový, ventilový a podomietkový

MENOVITÁ SVETLOSŤ DN mm 15 20    
MAXIMÁLNY PRIETOK Qmax l/h 3000
3000 3000
NOMINÁLNY PRIETOK Qn m3/h 1,5
1,5 1,5
METROLOGICKÁ TRIEDA     A-B
A-B A-B
ZÁVIT G   1/2" 3/4"    
STAVEBNÁ DĹŽKA L mm 110
   
MOŽNOSTI PRIPOJENIA     1/2" - 15mm 3/4" - 18mm 1/2"-3/4"-4/4" 3/4"
      1/2"-IG 3/4"-IG    
 


 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz