ZBER A PRENOS DÁT

Dnešná doba v oblasti merania spotreby studenej a teplej úžitkovej vody si vyžaduje nielen presné
meranie, ale i exaktný a racionálny zber nameraných dát, ich prenos a v neposlednom rade rýchle a
presné spracovanie
Diaľkový zber a prenos dát z bytových vodomerov sa realizuje pomocou:
· vodomeru s impulzným REEDkablom a čítačom impulzou
· IZM modulu s komunikačným rozhraním RS 232 alebo M-Bus
· bezdrôtovým rádiovým modulom a zberným terminálom

DIAĽKOVÉ SYSTÉMY ZBERU A PRENOS DÁT A KOMUNIKÁCIE


1. Nový bytový vodomer štandard zn. ZENNER je stavebnicovo riešený tak, že ak nie je dostatok financií na nákup vodomerov s REEDom alebo rádiovým modulom, je možné zakúpiť najprv len štandardné prevedenie a kedykoľvek dokúpením potrebných modulov ich prerobiť na požadovanú verziu s ďiaľkovým odpočtom pomocou REED alebo rádiového modulu,
2. Ak sú dnes namontované bytové vodomery zn. ZENNER, tie sú stavebnicovo riešené tak, že sa kedykoľvek, najlepšie však pri cyklickej oprave a overení, dajú prerobiť na verziu s ďiaľkovým prenosom a zberom dát a to:
· s káblovým rozvodom s impulzným REED a čítačom impulzov,
· bezdrôtovým variantom po rádiovej frekvencii 433 alebo 868 MHz.

Pri verzii odpočtu stavu rádiovým modulom je potrebné na odpočet stavu dodať jednu sadu softwaru a zberný prijímač-vysielač.SCHÉMA DIAĽKOVÉHO PRENOSU DÁT A KOMUNIKÁCIE CEZ M-BUS

1. segment X 8 (t.j. 192 meracích miest)
 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz