KALORIMETER SENSOSTARLCD DISPLAY  8 - miestny
TEPLOTNÝ ROZSAH 1°C ... 130°C
TEPLOTNÝ ROZDIEL
3°C ... 100°C
ROZLIŠOVACIA SCHOPNOSŤ
min. < 0,01°C
NAPÁJACIE NAPÄTIE 3,65 V
BATÉRIA LITHIUM/ŽIVOTNOSŤ 3,0 V 2,2 Ah / 6 rokov
KĽUDOVÝ ODBER PRÚDU
8,5 μA
STUPEŇ KRYTIA IP 54
TEPLOTNÝ ROZDIEL MINIMÁLNY Δ 1°C
 

PRÍSLUŠENSTVO K MERAČU TEPLA

TEPLOTNÉ ČIDLÁ DIREKT M10
Pt 500
TEPLOTNÝ ROZSAH
1°C ... 130°C
DĹŽKA TEPLOTNÉHO ČIDLA 45 mm
PRIEMER TEPLOTNÉHO ČIDLA
5,0 mm alebo 5,2 mm
DĹŽKA KÁBLA 1,5 m alebo 3 m


 
PONORNÉ PÚZDRO M10
45 mm (mosadz)
PRIEMER PONORNÉHO PÚZDRA
5,0 mm alebo 5,2 mm
PRIPOJOVACÍ ZÁVIT 3/8"

 
GUĽOVÝ UZÁVER S JÍMKOU M10 1/2" 3/4" 4/4"

 


· Sensostar je kompaktný merač tepla s jednovtokovým alebo kapsľovým prietokomerom systému KOAX
· prietokomer je lopatkový s nemagnetickým elektronickým snímaním
· prepínaním funkčného tlačidla sa zobrazujú funkcie v 3 súboroch
· ukladanie a ochranu meraných hodnôt zabezpečuje EEPROM
· má zabudované OPTORELÉ alebo M-Bus alebo impulzný výstup (výkon, prietok) na zber a prenos údajov a programovanie
· má programovateľné vyhodnotenie energie v MWh, GJ, prívod/spiatočka
· má programovateľný dátum odpočtu hodnôt
· disponuje funkciami okamžitý výkon a prietok
· disponuje možnosťou sledovať 15 posledných mesačných uložených dát
· výpadky v prevádzke a ERROR chyby sú automaticky signalizované

HLAVNÝ SÚBOR
ENERGIA množstvo tepla
(kumulovaná hodnota)
KWh,GJ
TEST SEGMENTU
8888.8.8.8.8
ENERGIA v deň odpočtu (31. decembra)
KWh, GJ
PRIETOK
m3
OKAMŽITÝ VÝKON
kW
OKAMŽITÝ PRIETOK
m3/h
AKTUÁLNY DÁTUM
 
KÓD ZÁVADY A PORUCHY
ERROR...... 
TECHNICKÝ SÚBOR
MAXIMÁLNY VÝKON
kW
MAXIMÁLNY PRIETOK
m3/h
VSTUPNÁ TEPLOTA prívodu
°C
VÝSTUPNÁ TEPLOTA spiatočky
°C
TEPLOTNÝ ROZDIEL Δt
°C
DOBA PREVÁDZKY
dni
POČET IMPULZOV
 liter/imp.
ADRESA M-BUS

VÝROBNÉ ČÍSLO MERADLA  
 
ŠTATISTICKÝ SÚBOR

ENERGIA hodnota v predposledný
dátum odpočtu
KWh,GJ
ENERGIA archív posledných
15 mesačných odpočtov

 


 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz