BYTOVÉ MERAČE TEPLA SENSOSTAR A ZELSIUS


 
MENOVITÁ SVETLOSŤ DN
mm
15 15 20 15 15 20 15 15 20
TEPLOTA MÉDIA °C 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90/120 90 90 90
NOMINÁLNY PRIETOK Qn
m3/h
0,6 1,5 2,5 0,6 1,5 2,5 0,6 1,5 2,5
MAXIMÁLNY PRIETOK Qmax
m3/h
1,2 3,0 5,0 1,2 3,0 5,0 1,2 3,0 5,0
PRECHODOVÝ PRIETOK Qt
l/h
120
150 250 120 150 250 120
150
250
MINIMÁLNY PRIETOK
Qmin
l/h
24
60 100 24 60 100 24 60 100
ŠTARTOVACÍ PRIETOK  l/h 3,5
7,0 10,0 3,5 7,0 10,0 3,5 7,0 10,0
PRACOVNÝ TLAK PN
bar
10 10 10 10 10 10 16 16 16
MONTÁŽ    H-V H-V H-V H-V H-V H-V H-V H-V H-V
METROLOGICKÁ TRIEDA      A-B-C    A-B-C    A-B-C
DĹŽKA
 L
mm
110 110 130 110 110 130 110 110 130


GRAFY TLAKOVÝCH STRÁT 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz