Firma ZEN-SERVIS spol. s r.o. ponúka nový a unikátny kompletný rádiový systém bezdrôtového zberu a prenosu dát pre správcovské spoločnosti, bytové družstvá a podniky a spoločenstvá vlastníkov, aby sa im zjednodušil a zefektívnil zber dát. Kompletný systém
je kombináciou tradičného pochôdzkového zberu dát pomocou sčítača a novou technológiou GSM/GPRS prenosu dát priamo na WEB portál, alebo priamo do najrozšírenejšieho
ekonomicko-prevádzkového softwaru
DOMOS od firmy ANASOFT. V krátkosti to znamená, že verzia rádiového zberu dát je vytvorená ako priamý vzťah samotného meradla (vodomer, merač tepla a pod.) vybaveného rádiomodulom 868 MHz (verzia zaklápacia, alebo SPLIT) na zberný terminál RXM pri pochôdzkovej verzií, alebo GSM/GPRS modul pri verzií novej technológie, ktorý ďalej vo forme SMS správy cez mobilnú alebo internetovú sieť posiela údaje o spotrebe do centrálného zberného PC serveru s možnosťou podrobného hodinového, denného, týždenného, mesačného sledovania.
Dnes ponúkame širokú škálu služieb spojenú s bezdrôtovým rádiovým zberom a prenosom dát a to: nielen od samotnej dodávky
meradiel s rádiovým modulom a ich montáž a oživení celého systému, ale ďalej aj odpočet stavu a sledovanie spotreby na WEB portali PC serveru, ďalej aj dodanie a oživenie možných doplnkových služieb ako napríklad
ALARM stráženie objektov a ochrana
majetku užívateľov, áut na parkoviskách
a podobne.

BASIC, je verzia dodávky a montáž a oživenie
pochôdzkového systému rádiového zberu
dát vrátane zabudovania softwaru.

COMFORT, predstavuje verziu rádiového prenosu dát podľa novej technológie GSM / GPRS so sledovaním spotreby na WEB portali PC serveru.

SECURE, je doplnková služba alarmu a ochrany majetku užívateľa ako napríklad byt, objekt, nehnuteľnosť, auto na parkovisku a pod.

INDEPENDENT, znamená ponuku horeuvedených troch verzií od A po Z, čo predstavuje dodávku, montáž, oživenie systému, až po zber údajov a rozučtovanie a tlačenie zostáv na fakturáciu. Teda rádiový zber dát „na kľúč“.


Čo prináša nový systém rádiového zberu a prenosu dát
od firmy ZENSERVIS?

• je kompaktibilný a je možné ho používať pre všetky výrobky značky ZENNER (bytové, domové, priemyselné vodomery, merače tepla a rozdeľovače teplotných nákladov
• žiadny vstup sčítača do bytu uživateľa, vysoká ochrana súkromia užívateľa
• veľká kapacita zberu a prenosu dát v krátkom čase
• rýchlejší prenos dát
• žiadna chyba odpočtu a prenosu dát, vysoká dôveryhodnosť údajov
• pravidelný odpočet, presnosť a merací komfort
• bezproblémová korekcia a oprava chýb
• nízke personálne náklady
• nízke náklady pre ďalšie spracovanie dát
• odpočet bez stanovenia termínu odpočtu užívateľovi
• spracovanie dát ONLINE
• kontrola funkčnosti meradiel a diagnostika závad
• doplnkom k rádiovému zberu dát je využitie A.W.S. (automatic wireless system) na poskytnutie služieb ochrany majetku, bytu užívateľa, objektov a áut na parkovisku
• priame zapracovanie údajov do softwaru DOMOS od firmy ANASOFT

VÝROBKY ZENNER ZÄHLER VO VERZII „RÁDIO“

TECHNICKÉ DÁTA RÁDIOVÉHO MODULURádiový modul
zaklápací bezdrôtový
• rýchla inštalácia bez demontáže meradla
• ochrana proti
nežiadúcej manipulácii
a externému magnetu

Rádiový modul
Split s káblovým prepojením
• z akéhokoľvek pulzného
meradla umožní prerábku
na rádiový zber
 

RÁDIOVÝ SYSTÉM unidirektional
VYSIELACIA FREKVENCIA 868,300 Mhz
VYSIELACÍ VÝKON <5 mW
DOSAH - VOĽNÉ PRIESTRANSTVO do 300 m
            - HUSTÁ ZÁSTAVBA do 150 m
VYSIELACÍ CYKLUS každých 90 sekúnd
DĹŽKA VYSIELANIA V CYKLE 105 ms
DENNÝ INTERVAL denne v čase od 8,00 do 18,00 h
NAPÄŤOVÝ ZDROJ lítiová batéria 3,6 V
ŽIVOTNOSŤ NAPÄŤOVÉHO ZDROJA 10 rokov
KRYTIE IP 65
PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA -10 °C ... 50 °C
ROZMERY 97 x 64 x 30 mm (dĺžka x šírka x hĺbka)
 

TECHNICKÉ DÁTA PRIJÍMAČA FSM RXM 03-B


Prijímač RXM 03-B

Bluetooth, akku batérie

 

Ručný PC - NOMAD

extrémne podmienky, vodotesný,
Windows Mobile 6.0 ,Li-Ion akku batérie,
pamäť 1 GB
 

 TYP  Superhet, 1 prijímací kanál, fixná frekvencia
 PRIJÍMACIA FREKVENCIA  868,300 MHz (kompaktibilný s EN 300 220)
 PRIJÍMACIA CITLIVOSŤ  -117 dbm
 DEMODULÁCIA  FM narrow
 NAPÄŤOVÝ ZDROJ  lítiová batéria 2 x 1,5 V
 ODBER PRÚDU V PREVÁDZKE  ca. 23 mA
 ODBER PRÚDU V KĽUDOVOM MÓDE  ca. 10 μA
 KOMUNIKÁCIA S DÁTAMI  sériové RS 232
 NASTAVENIE KOMUNIKÁCIE  1 Stopbit
 SPOJENIE KOMUNIKÁCIE  D-Sub 9 pólový
 ANTÉNOVÝ VÝSTUP  externá anténa cez SMA púzdro
 PREVÁDZKOVÁ TEPLOTA  -10 °C ... 50 °C
 ROZMERY  140 x 65 x 30 mm (dĺžka x šírka x hĺbka, bez antény)
 HMOTNOSŤ  150 g
 

 

POCHÔDZKOVÝ RÁDIOVÝ ZBER DÁT ŠČÍTAČOM

Bezdrôtový pochôdzkový rádiový systém od ZEN-SERVISu pracuje na frekvencii 868 MHz a predstavuje priame prepojenie meradla s rádiovým modulom na prijímač RXM 03-B a bluetooth spojením na ručný PC NOMAD, bez akýchkoľvek medzičlánkov, konvertorov a centrál, čím sa systém výrazne finančne
zlacňuje, minimalizuje sa chybovosť prenosu dát a poruchovosť meradiel. Rádiový systém je stavebnicovo modulárne riešený tak, že je možné z akéhokoľvek mechanického nového, alebo z repasovaného meradla značky ZENNER ZÄHLER kedykoľvek bez väčších zásahov prerobiť na meradlo s bezdrôtovým rádiovým prenosom dát, a to vo verzii zaklápacieho modulu alebo split. Pracovník firmy, ktorá robí odpočet príde k domu v stanovenom
termíne s rádiovým prijímačom a externým zariadením na zber údajov a z každého bytu nasníma dáta zo všetkých meradiel (vodomerov,
meračov tepla, rozdeľovačov teplotných nákladov a pod.). Kapacita ručného externého zberného zariadenia je
 cca 25 000 údajov. Pracovník sa vráti do firmy a získané dáta prehrá on-line do stacionárneho počítača. Ako externé zariadenie na zber dát môže byť použitý vreckový Nomad alebo notebook.  Existuje však aj vylepšená verzia, kedy sčítač s prijímačom / vysielačom z každého bytu automaticky nasníma dáta zo všetkých
meradiel a následne ich pomocou SIM karty, ktorá je súčasťou zberného zariadenia pošle na server ZEN-SERVIS - ZADAKO. Pracovník firmy sa nemusí vrátiť do kancelárie, aby preniesol dáta zo zberného terminálu do PC. Ďalší postup je plne automatický. Údaje môžu byť zobrazené na WEB portáli, alebo vygenerované priamo do excelu, pričom si zákazník nadefinuje údaje, ktoré potrebuje, aby sa mu v tabuľke zobrazili. Najnovšia verzia na základe spolupráce s firmou ANASOFT umožňuje údaje pretransformovať priamo do ích najrozšírenejšieho ekonomicko-prevádzkového systému DOMOS pre správcov bytového fondu a ďalej spracovať.

 


RÁDIOVÝ ZBER DÁT TECHNOLÓGIOU GSM/GPRS

Rádiový zber dát technológiou GSM /GPRS znamená spojenie výrobkov zn. ZENNER vybavenými rádiomodulmi (zaklápací, Split) na frekvencií 868 MHz s modulom GSM, ktorý prostredníctvom GPRS dátového spojenia prenáša namerané hodnoty spotreby na PC server, kde sú následne transportované k zákazníkovi vo forme dát alebo WEB aplikácie a exportované do tabuľkových aplikácií typu Microsoft Excel, alebo do softwaru DOMOS od firmy ANASOFT. Konečný užívateľ alebo správca dostane priradený profil s heslom, pod ktorým bude môcť na WEB aplikácii sledovať len dáta určené pre neho. Ponúkame verziu, kde GSM modul pracuje na lithiovú batériu s intervalom ukladania
údajov do EEPROM pamäte a GPRS prenos všetkých uložených dát je jedenkrát za deň. V praxi uvedená verzia umožňuje i ľubovoľné nastavenie intervalu odosielania nameraných dát a to napríklad pri najbližšom zapnutí  GSM a spojení cez GPRS. Tento zberný rádiový systém nie je limitovaný vzdialenosťou medzi meradlami a PC serverom. Firma ZEN-SERVIS spol. s r.o. využila v tejto aplikácií ďalšie možnosti A.W.S. a to ochranu nielen samotného meradla proti nežiaducej manipulácií, ale aj unikátny systém ochrany majetku užívateľa, napríklad ochranu bytu, objektu, osobných automobilov proti odcudzeniu a protipožiarná signalizácia.


TECHNICKÉ DÁTA ZBERNÉHO MODULU GSM/GPRS• krytie IP65
• GSM/GPRS 900/1800/1900 MHz
• GSM modul - 3 band
• prevádzková teplota od -10 °C do +50 °C
• GPRS spostredkováva prenos dát každých 5 minút, alebo 1x týždenne poprípade v ľubovoľne požadovanom intervale

V pivnici alebo v suteréne domu sa umiestni GSM Translátor - rádiový vysielač pre 100 až 120 vodomerov resp. meradiel s GSM vysielačom, ktorý má v sebe SIM kartu a je schopný načítať všetky údaje z meradiel a poslať ich na web ZEN-SERVIS - ZADAKO. V každom jednom dome však musí byť iná SIM karta. Ďalšie spracovanie prebieha úplne automaticky.

Verzia prenosu dát jedenkrát denne na portál do PC serveru. Existuje aj modifikácie tejto verzie, pri ktorej sa 7 dní údaje ukladajú do internej pamäte a jedenkrát za týždeň, alebo pri každom zapnutí GPRS sa odosielajú do PC.Verzia prenosu dát, pri ktorej sa 7 dní údaje ukladajú do internej pamäte a 1 krát za týždeň, alebo pri každom zapnutí GPRS sa odosielajú do PC. Napájanie modulu líthiovou batériou so životnosťou 10 rokov. 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz