ZENSERVIS
spol. s r.o.

Jelenia 9,
811 05 Bratislava

Metrologické služby

Laboratorium vodomerov a meračov tepla


Výhradný distribútor

ZENNER.DE

ENGELMANN.DE


Servisné stredisko

ZENSERVIS-SLUZBY.SK