Bezdrôtový rádiový zber dát


Firma ZEN-SERVIS spol. s r.o. ponúka nový a unikátny kompletný rádiový systém bezdrôtového zberu a prenosu dát pre správcovské spoločnosti, bytové družstvá a podniky a spoločenstvá vlastníkov, aby sa im zjednodušil a zefektívnil zber dát. Kompletný systém je kombináciou tradičného pochôdzkového zberu dát pomocou sčítača a novou technológiou GSM/GPRS prenosu dát priamo na WEB portál, alebo priamo do najrozšírenejšieho ekonomicko-prevádzkového softwaru DOMOS od firmy ANASOFT. V krátkosti to znamená, že verzia rádiového zberu dát je vytvorená ako priamý vzťah samotného meradla (vodomer, merač tepla a pod.) vybaveného rádiomodulom 868 MHz (verzia zaklápacia, alebo SPLIT) na zberný terminál RXM pri pochôdzkovej verzií, alebo GSM/GPRS modul pri verzií novej technológie, ktorý ďalej vo forme SMS správy cez mobilnú alebo internetovú sieť posiela údaje o spotrebe do centrálného zberného PC serveru s možnosťou podrobného hodinového, denného, týždenného, mesačného sledovania. Dnes ponúkame širokú škálu služieb spojenú s bezdrôtovým rádiovým zberom a prenosom dát a to: nielen od samotnej dodávky meradiel s rádiovým modulom a ich montáž a oživení celého systému, ale ďalej aj odpočet stavu a sledovanie spotreby na WEB portali PC serveru, ďalej aj dodanie a oživenie možných doplnkových služieb ako napríklad ALARM stráženie objektov a ochrana majetku užívateľov, áut na parkoviskách a podobne.

BASIC, je verzia dodávky a montáž a oživenie pochôdzkového systému rádiového zberu dát vrátane zabudovania softwaru.

COMFORT, predstavuje verziu rádiového prenosu dát podľa novej technológie GSM /GPRS so sledovaním spotreby na WEB portali PC serveru.

SECURE, je doplnková služba alarmu a ochrany majetku užívateľa ako napríklad byt, objekt, nehnuteľnosť, auto na parkovisku a pod.

INDEPENDENT, znamená ponuku horeuvedených troch verzií od A po Z, čo predstavuje dodávku, montáž, oživenie systému, až po zber údajov a rozučtovanie a tlačenie zostáv na fakturáciu. Teda rádiový zber dát „na kľúč“.

Čo prináša nový systém rádiového zberu a prenosu dát od firmy ZENSERVIS ? 

 • je kompaktibilný a je možné ho používať pre všetky výrobky značky ZENNER (bytové, domové, priemyselné vodomery, merače tepla a rozdeľovače teplotných nákladov
 • žiadny vstup sčítača do bytu uživateľa, vysoká ochrana súkromia užívateľa
 • veľká kapacita zberu a prenosu dát v krátkom čase
 • rýchlejší prenos dát
 • žiadna chyba odpočtu a prenosu dát, vysoká dôveryhodnosť údajov
 • pravidelný odpočet, presnosť a merací komfort
 • bezproblémová korekcia a oprava chýb
 • nízke personálne náklady
 • nízke náklady pre ďalšie spracovanie dát
 • odpočet bez stanovenia termínu odpočtu užívateľovi
 • spracovanie dát ONLINE
 • kontrola funkčnosti meradiel a diagnostika závad
 • doplnkom k rádiovému zberu dát je využitie A.W.S. (automatic wireless system) na poskytnutie služieb ochrany majetku, bytu užívateľa, objektov a áut na parkovisku
 • priame zapracovanie údajov do softwaru DOMOS od firmy ANASOFT

TECHNICKÉ DÁTA RÁDIOVÉHO MODULU 

TECHNICKÉ DÁTA RÁDIOVÉHO MODULU


TECHNICKÉ DÁTA PRIJÍMAČA FSM RXM 03-B

TECHNICKÉ DÁTA PRIJÍMAČA FSM RXM 03-B