Bytový vodomer ZENNER ETKD / ETWD


Bytový vodomer ZENNER

Suchobežný bytový vodomer ETKD / ETWD má vysokú presnosť merania a dlhú životnosť. Prenikanie cudzích látok, alebo usadenín do valčekového počítadla je vylúčené. Toto jezabezpečené tesniacou doskou, ktorá zároveň zabraňuje prenikaniu vody do počítadla. Vodomery môžu byť inštalované horizontálne aj vertikálne. Počítadlo je možné otočiť o 355° pre jednoduchší odpočet. Integrovaná ochrana zaisťuje zabezpečenie proti neoprávnenej manipulácii. Vodomer je štandardne antimagnetický.

Základný model ETKD-N  alebo ETW-N  je vystrojený  magnetickým ukazovateľom a umožňuje prenos dát pomocou vysielača impulzov. Pre  diaľkový odpočet  sa dá pripojiť rádiový modul alebo impulzná hlavica s reed káblom. Model ETKD-N   studená voda 30°C alebo ETW-N  teplá voda do 90°C   vysielač imulzov  1 alebo 10 imp/l montáž  H alebo V

Technické údaje:

Bytový vodomer ZENNER - technické údaje

Bytový vodomer ZENNER - rozmery

Povolené polohy montáže:

Bytový vodomer ZENNER - povolené polohy montáže

Charakteristiky tlakových strát v závislosti od prietoku:

Bytový vodomer ZENNER - charakteristika

Typická chybová charakteristika:

Bytový vodomer ZENNER - Typická chybová charakteristika

Q1 - Q2: spodný merací rozsah
Q2 - Q4: horný merací rozsah