Domový vodomer MNK


Domový vodomer MNK a MNK-N

Domový vodomer MNK a MNK-N

Mokrobežný domový vodomer MNK je určený na meranie množstva pitnej alebo úžitkovej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MAP 16. Konštrukcia vodomera je viacvtoková a umožňuje horizontálnu aj vertikálnu montáž. Vodomer nie je možné ovplyvňovať magnetom, je odolný voči vonkajším zásahom. Pri verzii MNK – N je možnosť impulzného

Technické údaje

Domový vodomer MNK a MNK-N - Technické údaje

Charakteristiky tlakových strát v závislosti od prietoku

Domové vodomer MNK - Charakteristiky tlakových strát

Typická chybová charakteristika

Domové vodomer MNK - Typická chybová charakteristika

Domový vodomer MNK - ST a MNK-N - ST

Domový vodomer MNK - ST a MNK-N - ST

Mokrobežný domový vodomer MNK – ST je určený pre inštaláciu vo vertikálnych potrubiach smerom hore, na meranie množstva pitnej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MAP 16 Pri verzii MNK – N - STG je možnosť impulzného výstupu spravidla 100L

Technické údaje MNK - ST a MNK-N - ST

Domový vodomer MNK - ST a MNK-N - ST - Technické údaje

Domový vodomer MNK- FA a MNK-N-FA

Domový vodomer MNK- FA a MNK-N-FA

Mokrobežný domový vodomer MNK – FA je určený pre inštaláciu vo vertikálnych potrubiach smerom dole, na meranie množstva pitnej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MAP 16 Pri verzii MNK – N- FA je možnosť impulzného výstupu spravidla 100L

Technické údaje MNK-FA, MNK – FA - N

echnické údaje MNK-FA, MNK – FA - N

Charakteristiky tlakových strát v závislosti od prietoku

Charakteristiky tlakových strát MNK-FA, MNK – FA - N

Typická chybová charakteristika

Typická chybová charakteristika MNK-FA, MNK – FA - N