Domový vodomer MTKD


Domový vodomer MTKD - N

Domový vodomer MTKD - N

Suchobežný domový vodomer MTK je určený na meranie množstva pitnej alebo úžitkovej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MAP 16. Konštrukcia vodomera je viacvtoková a umožňuje horizontálnu aj vertikálnu montáž. Vodomer je antimagnetický, je odolný voči vonkajším zásahom. MNKD – N je možnosť impulzného výstupu 1 a 10 L imp.

Technické údaje

Domový vodomer MTKD - N - Technické údaje

Charakteristiky tlakových strát v závislosti od prietoku

Charakteristiky tlakových strát - Domový vodomer MTKD - N

Typická chybová charakteristika

Typická chybová charakteristika - Domový vodomer MTKD - N

Domový vodomer MTKD –N- ST

Domový vodomer MTKD –N- ST

Suchobežný domový vodomer MTK – ST je určený pre inštaláciu vo vertikálnych potrubiach smerom hore, na meranie množstva pitnej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MAP 16. MTKD – N – ST je možnosť impulzného výstupu 1 a 10 L imp.

Technické údaje MTKD - ST

Technické údaje - Domový vodomer MTKD –N- ST

Domový vodomer MTKN- FA

Domový vodomer MTKN- FA

Mokrobežný domový vodomer MNK – FA je určený pre inštaláciu vo vertikálnych potrubiach smerom dole, na meranie množstva pitnej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MAP 16 MTKD – N – ST je možnosť impulzného výstupu 1 a 10 L imp.

Technické údaje MTKD-FA

Technické údaje - Domový vodomer MTKN- FA

Charakteristiky tlakových strát v závislosti od prietoku

Charakteristiky tlakových strát - Domový vodomer MTKN- FA

Typická chybová charakteristika

Typická chybová charakteristika - Domový vodomer MTKN- FA