Domový vodomer MTWD


Domový vodomer MTWD - N

Domový vodomer MTWD - N

Suchobežný domový vodomer MTW je určený na meranie množstva vody, do maximálnej teploty 90°C, pre pracovný tlak MAP 16. Konštrukcia vodomera je viacvtoková a umožňuje horizontálnu aj vertikálnu montáž. Vodomer je antimagnetický, je odolný voči vonkajším zásahom. MTWD – N je možnosť impulzného výstupu 1 a 10 L imp.

Technické údaje

Domový vodomer MTWD - N - Technické údaje

Charakteristiky tlakových strát v závislosti od prietoku

Domový vodomer MTWD - N - Charakteristiky tlakových strát

Typická chybová charakteristika

Domový vodomer MTWD - N - Typická chybová charakteristika

Domový vodomer MTWD –N- ST

Domový vodomer MTWD –N- ST

Suchobežný domový vodomer MTWD – ST je určený pre inštaláciu vo vertikálnych potrubiach smerom hore, na meranie množstva vody, do maximálnej teploty 90°C, pre pracovný tlak MAP 16. MTKD – N – ST je možnosť impulzného výstupu 1 a 10 L imp.

Technické údaje MTWD - ST

Domový vodomer MTWD –N- ST - Technické údaje