Kapsľový vodomer


Kapsľový vodomer

Kapsľový vodomer je určený na montáž do bytov kde je jednoduchšie použiť kapsľový systém ako klasický vodomer.

Do bytov kde sú rozvody v podlahách  bytov, stúpačiek ku ktorým je zlý prístup.

Minolist je koaxiálny merač kapsľový s 2“ pripojením.

Závit je podľa princípu viacvtokového vodomeru podľa DIN EN 4064 (typ ISTA). Vodomer je určený na meranie TUV do 90 °C a SV do 40°C

Technické údaje

Kapsľový vodomer - Technické údaje