Kompatibilné merače na rádiový


Kompatibilný merač vody

Vodomer Zenner XXX s rádiovým modulom

 RM-3C LMC

 • možnosť nastavenia vopred
  definovaného dátumu odpočtu
 • možnosť nastavenia frekvencie
  snímania a posielania údajov
 • vstavaná pamäť udalostí a
  nameraných údajov

Technické parametre:

 • rádiový systém: M-BUS
 • počet vstupov: 2
 • vysielacia frekvencia: 868 MHz
 • vysielací výkon: <9 mW
 • dosah:
  • voľné priestranstvo: do 150 m
  • hustá zástavba: do 100 m
 • vysielací cyklus: každých 90 sekúnd
 • dĺžka vysielania v cykle: 105 ms
 • interval: denne v čase od 8:00 do 18:00
 • napäťový zdroj:  batéria
 • životnosť napäťového zdroja: 8 až 12 rokov
 • krytie: IP 68
 • prevádzková teplota: -10 ˚C až 50 ˚C
              Kompatibilný merač vody

Bezdrôtový rádiový zber dát

Celý systém bezdrôtového rádiového zberu pracuje veľmi jednoducho vďaka tomu, že dnešné elektronické systémy (aj zariadenia) komunikujú medzi sebou na báze rádiových vĺn, či na báze GSM/GPRS.

Tento systém umožňuje veľmi efektívny zber dát z:

 • bytových a domových vodomerov (teplá/studená voda),
 • bytových meračov tepla,
 • pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov na radiátory,
 • z objektových meračov tepla,
 • z pätných priemyselných vodomerov na studenú vodu.

V bytovom dome sa umiestni GSM Translátor PZ 102. Jedná sa o rádiový prijímač s GSM vysielačom, ktorý má v sebe zabudovanú SIM kartu a taktiež rádiový prijímač na frekvencii 868 MHz ktorý je schopný nasnímať všetky dáta z vodomerov a pomerových meračov tepla z celého bytového domu a odoslať tieto dáta ďalej na akýkoľvek server.

Bezdrôtový rádiový zber dát

Manažment meradiel poskytuje užívateľovi informácie o:

 • manipulácii z meradlom,
 • nefunkčnosti meradla,
 • prípadnej havárii,
 • potrebe ďalšieho následného servisu a metrologického overenia,
 • oprave a prípadnej výmene,
 • diagnostike neštandardnej spotreby – vysoká alebo nízka spotreba.

Vodomery sú stavebnicovo riešene tak, že sa kedykoľvek dajú prerobiť na rádiový zber. Výmenu realizujeme výmenným spôsobom – montér vstupuje do bytu len raz.

Rádiový zber je možné dodatkovo rozšíriť o:

 • Elektromer
 • Plynomer
 • Odpočet na päte domu