Merač tepla DN 25-DN 40


Merače tepla Mthi

Merače tepla Mthi

Merač tepla MThi je kombinovaný merač tepla ktorý sa skladá z troch častí:

  • kalorimetrického počítadla
  • snímača prietoku
  • snímačmi teploty

ktoré je možno samostatne overovať. Jednotlivé komponenty je možné meniť samostatne.

Kalorimetrické počítadlo WR3

Kalorimetrické počítadlo WR3

Multidata WR3 je energetická kalkulačka ktorá môže byť kombinovaná so všetkými bežnými snímačmi prietoku a snímačmi teploty. Multidata WR3 umožňuje jednoduchú inštaláciu. Je možné otvoriť ju bez použitia nástrojov. Kalibračná oblasť je na hornom kryte, čo znamená, že základňa môže  ostať namontovaná. Všetky poruchy sa automaticky identifikujú a zobrazia sa na displeji pomocou príslušných kódov. Nezávislá pamäť bezpečne ukladá všetky relevantné údaje v pravidelných intervaloch. Multidata WR3 umožňuje súčasne  meranie energie vykurovania a chladenia. Hodnoty spotreby namerané pre chladenie a vykurovanie sú uložené v samostatných registroch. Multidata ma jednoduchú obsluhu. Multifunkčný displej trvale zobrazuje aktuálnu spotrebu.

Technické údaje:

Rozsah teplôt
°C
0-150
Teplotný rozdiel
k
3-120
Snímač teploty
PT
100/500/1000
Napájanie
roky
6/11
Trieda ochrany
IP
54,65
Komunikačné rozhranie
Optické, M-Bus
Dĺžka T
mm
54
Výška H
mm
°C
Šírka B
Mm
120
Environmentálna trieda
A
Metrologická trieda
3

Kalorimetrické počítadlo WR3

Snímač prietoku IMF

Snímač prietoku IMF

Jeho zvláštna konštrukcia zaručuje vysokú presnosť merania a spoľahlivú stabilitu merania. Jeho pripojenie a konštrukčné rozmery zodpovedajú norme DIN ISO 4064. Na požiadanie môžeme dodať prírubovú verziu s rozmermi príruby podľa DIN EN 1092 Snimač prietoku zabezpečuje vysokú stabilitu merania do teploty 120 °C. Snímač je možne kombinovať s multidatou WR3 alebo iným štandardným meračom energie.

Technické údaje:

Menovitá svetlosť
DN
mm
25
25
32
40
Nominálny prietok
qp
mᶟ/h
3,5
6
6
10
Maximálny prietok
qs
mᶟ/h
7
12
12
20
Prechodový prietok
qi
mᶟ/h
0,14
0,12/0,24
0,12/0,24
0,2/0,4
Tlaková strata qp
bar
≤0,25
≤0,25
≤0,25
≤0,25
Hodnota impulzu
-
l/Imp
10
10
10
10
Presnosť merania (EN 1434)
trieda
3
3
3
3
Maximálna teplota
-
°C
120
120
120
120
Prevádzkový tlak
PN
bar
16
16
16
16
Stavebná dĺžka
L
mm
260
260
260
300
Výška
H1
mm
160
160
160
       174
Výška
H2
mm
40
        40
40
50
Hmotnosť
-
kg
2,9
2,9
2,9
5,1
Závitové pripojenie G x B
D1
Zoll
1 1/4“
1 1/4“
1 ½“
2“
Závitové pripojenie R x
D2
Zoll
1“
1“
1 1/4“
1 ½“
Dĺžka zo skrutkovaním
L1
mm
378
378
384
428

Snímač prietoku IMF

Snímače teploty

Štandardné snímače

Štandardné snímače teploty

Sortiment spoločnosti ZENNER zahŕňa snímače teploty platinového odporu týchto typov :PT1000, PT500 a PT100 s 2-vodičovou alebo 4-drôtovou technológiou. Môžu byť inštalované ako priame snímače alebo v puzdre snímača teploty. Všetky snímače teploty sú vyrábané, testované a označené v súlade s európskymi predpismi, smernica o meracích prístrojoch (MID). Chladiace senzory vyhovujú norme PTB TW K 7.2.

Štandardné snímače teploty

Pre nové inštalácie meračov tepla až do qp 6 (DN 25) v potrubiach, teplotné snímače s celkovou dĺžkou do 60 mm musia byť namontované priamo v tepelnom médiu. Montáž s objímkou pre snímač teploty nie je v tomto prípade prípustný. Pri inštalácii je senzor vybavený priamym pripojením cez adaptér snímača  inštalovaný do guľového kohúta s osadením  pre teplotné čidlo. Snímače teploty s celkovou dĺžkou viac ako 60 mm sú namontované pomocou nerezovej objímky.

Rozmery

d
EL
TH
kabel*
mm
mm
mm
m
5
45
-
3,0
5,2
45
-
3,0
6
105
85
3,0
6
140
120
3,0
6
230
210
3,0

* iná dĺžka na vyžiadanie

Štandardné snímače teploty - schéma

Typ DS 27.5 podľa DIN EN 1434 (snímač AGFW) Tento senzor je špeciálne dizajnovaný, a ponúka optimálnu riešenie na teplotné zmeny média. Môže sa namontovať iba do špeciálnych guľových kohútov, alebo adaptérov - inštalácia objímky nie je prípustná.

Typ DS 27.5

Rozmery

d
EL
L
kabel*
mm
mm
mm
m
3,4
27,5
43
1,5

* iná dĺžka na vyžiadanie

Typ DS 27.5