Merač tepla WSi DN 50-DN 150


Merače tepla WSi

Merače tepla WSi

Merač tepla WSi je kombinovaný merač tepla ktorý sa skladá z troch častí:

  • kalorimetrického počítadla
  • snímača prietoku
  • snímačmi teploty

ktoré je možno samostatne overovať. Jednotlivé komponenty je možné meniť samostatne.

Kalorimetrické počítadlo WR3

Kalorimetrické počítadlo WR3

Multidata WR3 je energetická kalkulačka ktorá môže byť kombinovaná so všetkými bežnými snímačmi prietoku a snímačmi teploty. Multidata WR3 umožňuje jednoduchú inštaláciu. Je možné otvoriť ju bez použitia nástrojov. Kalibračná oblasť je na hornom kryte, čo znamená, že základňa môže  ostať namontovaná. Všetky poruchy sa automaticky identifikujú a zobrazia sa na displeji pomocou príslušných kódov. Nezávislá pamäť bezpečne ukladá všetky relevantné údaje v pravidelných intervaloch. Multidata WR3 umožňuje súčastne  meranie energie vykurovania a chladenia. Hodnoty spotreby namerané pre chladenie a vykurovanie sú uložené v samostatných registroch. Multidata ma jednoduchú obsluhu. Multifunkčný displej trvale zobrazuje aktuálnu spotrebu.

Technické údaje:

Rozsah teplôt
°C
0-150
Teplotný rozdiel
k
3-120
Snímač teploty
PT
100/500/1000
Napájanie
roky
6/11
Trieda ochrany
IP
54,65
Komunikačné rozhranie
Optické, M-Bus
Dĺžka T
mm
54
Výška H
mm
°C
Šírka B
Mm
120
Environmentálna trieda
A
Metrologická trieda
3

Kalorimetrické počítadlo WR3

Snímač prietoku WSi

Snímač prietoku WSi

Snimač prietoku Woltman WS je určený na montaž do horizontálneho potrubia do prietoku až do qp150. Tento snímač je zvlášť vhodný pri ostrom kolisaní rýchlostí prudenia vo vykurovacích obvodoch s premenlivým objemovým tokom. Jeho výhoda je rozšírený rozsah merania pri mensích prietokoch. Merač sa vyznačuje vysokou stabilitou merania, zosileným ložiskom, veľkým rozsahom zaťaženia do teploty 120 °C. Snímač je možne kombinovať s multidata WR3 alebo iným štandardným meračom energie.

Technické údaje:

Menovitá svetlosť
DN
mm
50
65
80
100
150
Nominálny prietok
qp
mᶟ/h
15
25
40
60
150
Maximálny prietok
qs
mᶟ/h
50
50
110
140
350
Prechodový prietok
qi
mᶟ/h
0,2
0,2
0,3
0,4
2
Tlaková strata qp
bar
0,01
0,03
0,01
0,11
0,04
Hodnota impulzu
-
l/Imp
100
100
100
1000
1000
Presnosť merania (EN 1434)
trieda
B*H
B*H
B*H
B*H
B*H
Maximálna teplota
-
°C
120
120
120
120
120
Prevádzkový tlak
PN
bar
16
16
16
16
16
Stavebná dĺžka
L
mm
270
300
300
360
500
Výška
H1
mm
155
155
190
200
400
Výška
H2
mm
84
97
102
113
155
Počet skrutiek
-
Ks
4
4
8
8
8
Hmotnosť
-
kg
14,2
18
24
28
79,5

* krátkodobý maximálny prietok snímaču je navrhnutý  tak aby nedošlo k strate  prietoku o 0,1baru pri maximálnom prietoku

Snímač prietoku WSi

Snímače teploty

Štandardné snímače

Štandardné snímače

Sortiment spoločnosti ZENNER zahŕňa snímače teploty platinového odporu týchto typov :PT1000, PT500 a PT100 s 2-vodičovou alebo 4-drôtovou technológiou. Môžu byť inštalované ako priame snímače alebo v puzdre snímača teploty. Všetky snímače teploty sú vyrábané, testované a označené v súlade s európskymi predpismi, smernica o meracích prístrojoch (MID). Chladiace senzory vyhovujú norme PTB TW K 7.2.

Štandardné snímače

Pre nové inštalácie meračov tepla až do qp 6 (DN 25) v potrubiach, teplotné snímače s celkovou dĺžkou do 60 mm musia byť namontované priamo v tepelnom médiu. Montáž s objímkou pre snímač teploty nie je v tomto prípade prípustný. Pri inštalácii je senzor vybavený priamym pripojením cez adaptér snímača  inštalovaný do guľového kohúta s osadením  pre teplotné čidlo. Snímače teploty s celkovou dĺžkou viac ako 60 mm sú namontované pomocou nerezovej objímky.

Rozmery

d
EL
TH
kabel*
mm
mm
mm
m
5
45
-
3,0
5,2
45
-
3,0
6
105
85
3,0
6
140
120
3,0
6
230
210
3,0

* iná dĺžka na vyžiadanie

Štandardné snímače

Typ DS 27.5 podľa DIN EN 1434 (snímač AGFW) Tento senzor je špeciálne dizajnovaný, a ponúka optimálnu riešenie na teplotné zmeny média. Môže sa namontovať iba do špeciálnych guľových kohútov, alebo adaptérov - inštalácia objímky nie je prípustná.

Typ DS 27.5 podľa DIN EN 1434

Rozmery

d
EL
L
kabel*
mm
mm
mm
m
3,4
27,5
43
1,5

* iná dĺžka na vyžiadanie

Typ DS 27.5 podľa DIN EN 1434