O nás


Firma Zen – Servis spol. s r. o. vznikla v roku 2005 za účelom predaja vodomerov, meračov tepla, kalorimetrických počítadiel a odporových snímačov teploty a na výkon overovania určených meradiel: meračov pretečeného množstva vody a prietokomerov ako členov meračov tepla , meračov tepla (kompaktných ako aj kombinovaných), kalorimetrických počítadiel a odporových snímačov teploty.  

  • V roku 2005 bola Úradom pre metrológiu a skúšobníctvo na túto činnosť autorizovaná. Bola jej pridelená autorizačná značka M19.
  • V roku 2019 v zmysle zákona o metrológii 157/2018 Zz bola znovu autorizovaná.
  • V roku 2005 bola Slovenskou národnou akreditačnou službou akreditovaná za účelom kalibrácie meračov pretečeného množstva studenej a teplej vody a kalibráciu prietokomerov ako členov meračov tepla a bola jej pridelená akreditačné č. K-80
  • V roku 2019 rozšírila svoju akreditačnú činnosť o kalibráciu meračov tepla, kalorimetrických počítadiel a odporových snímačov teploty.  
  • V roku 2020 úspešne reakreditovala svoju činnosť.