Overovanie bytových vodomerov


Laboratórium vodomerov a meračov tepla Zen – Servis spol. s r. o. poskytuje služby na overovanie a kalibráciu bytových vodomerov a domových vodomerov  Dn 15 - Dn 20 na TUV a SV.

Osvedčenie o autorizácii: č. 2019/900/00165/00441 zo dňa 28.1.2019

Osvedčenie o akreditácii: K - 080

Overovanie a kalibrácia sa zabezpečuje na ciachovacích linkách ktoré sú v pravidelných intervaloch kalibrované, vyškolenými pracovníkmi ktorý sú držiteľmi príslušných certifikátov.