Overovanie kalorimetrických počítadiel


Laboratórium vodomerov a meračov tepla Zen – Servis spol. s r. o. poskytuje služby na overovanie a kalibráciu Kalorimetrických počítadiel.

Osvedčenie o autorizácii: č. 2019/900/00165/00441 zo dňa 28.1.2019

Osvedčenie o akreditácii: K – 080 zo dňa 08.02.2016

Overovanie a kalibrácia sa zabezpečuje pomocou generátora impulzov a odporových dekád, ktoré sú v pravidelných intervaloch kalibrované Overovanie a kalibráciu zabezpečuje vyškolený pracovník ktorý je držiteľom príslušného certifikátu.