Overovanie odporových snímačov teploty


Laboratórium vodomerov a meračov tepla Zen – Servis spol. s r. o. poskytuje služby na overovanie a kalibráciu bytových meračov tepla Dn 15 - Dn 20. Kompaktných aj kombinovaných (jednotlivé časti merača sú oddeliteľné)

Osvedčenie o autorizácii: č. 2019/900/00165/00441 zo dňa 28.1.2019

Osvedčenie o akreditácii: K – 080 08.02.2016

Overovanie a kalibrácia sa vykonáva pomocou teplotných lazní a odporových snímačov teploty, ktoré sú v pravidelných intervaloch kalibrované. Overovanie a kalibráciu zabezpečuje vyškolený pracovník ktorý je držiteľom príslušného certifikátu.