Woltman kolmý WSD


Woltman kolmý WSD

Priemyselný vodomer WSD je určený na meranie spotreby pitnej alebo úžitkovej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MAP 16. Merač sa vyznačuje nízkym počiatočným prietokom a vysokou bezpečnosťou pri preťažení. Vďaka svojmu dizajnu je ideálnou voľbou do prostredia s kolísajúcim prietokom a rôznych tlakových podmienok. V dôsledku svojho dizajnu pokrýva široký merací rozsah a presné výsledky merania. Umožňuje horizontálnu montáž. Prevodník je spoľahlivo chránený proti kondenzácii a spoľahlivo pracuje aj v najťažších podmienkach  ( zaplavené šachty alebo jamy). WPHD – N  možnosť impulzného výstupu.

Woltman kolmý WSD

Technické údaje

Woltman kolmý WSD - Technické údaje

Charakteristiky tlakových strát v závislosti od prietoku

Woltman kolmý WSD - Charakteristiky tlakových strát

Typická chybová charakteristika

Woltman kolmý WSD - Typická chybová charakteristika