Woltman priamy WPHD


Woltman priamy WPHD

Priemyselný vodomer WPD/WPHD je určený na meranie spotreby pitnej alebo úžitkovej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MAP 16. Konštrukcia vodomera je špeciálne určená na meranie vysokých prietokov s profilom prevažne konštantného prietoku. V dôsledku robustného dizajnu pokrýva široký merací rozsah a presné výsledky merania. Umožňuje horizontálnu aj vertikálnu montáž. Prevodník je spoľahlivo chránený proti kondenzácii a spoľahlivo pracuje aj v najťažších podmienkach( zaplavené šachty alebo jamy). WPHD – N umožňuje impulzný výstup

Woltman priamy WPHD

Technické údaje

Woltman priamy WPHD - Technické údaje

Charakteristiky tlakových strát v závislosti od prietoku

Woltman priamy WPHD - Charakteristiky tlakových strát

Typická chybová charakteristika

Woltman priamy WPHD - Typická chybová charakteristika

Povolené polohy montáže

Woltman priamy WPHD - Povolené polohy montáže