Združený vodomer WPVP-N


Združený vodomer WPVP-N

Pre meranie kolísajúcich prietokov boli navrhnuté združené merače, ktoré umožňujú rozšírený rozsah merania. Napríklad, v prípade požiaru sa musí pri hydrante merať veľmi vysoký  prietok, ale za normálnych okolností je prietok nízky. V takomto prípade sa otvorí pružinový ventil a hlavný merač tiež meria prietok. Typickými miestami inštalácie sú školy, domy, kancelárske budovy alebo menšíe obytné oblastí, kde musí byť presne meraný prietok aj počas noci. Naše združené merače sa vyznačujú vysokou presnosťou merania širokým rozsahom a nízkou tlakovou stratou pri maximálnom zaťažení. Majú jednoduchú konštrukciu sú stabilné počas používania a majú relatívne malú hmotnosť. Počítadlo hlavného merača je suchobežné a podružného, ktorý je zvyčajne uložený napravo, je mokrobežný. Varianta s podružným meradlom uloženým vľavo, je k dispozícii na požiadanie. Reed kontakt, sa da namontovať aj dodatočne bez poškodenia metrologickej plomby.

Združený vodomer WPVP-N

Technické údaje

Združený vodomer WPVP-N - Technické údaje

Charakteristiky tlakových strát v závislosti od prietoku

Združený vodomer WPVP-N - Charakteristiky tlakových strát

Typická chybová charakteristika

Združený vodomer WPVP-N - Typická chybová charakteristika