Zobrazených 13–16 z 16 výsledkov

VODOMER MTKD-M A MTKD-N

Súčasný vývoj vodomera MTK - D zaručuje najpresnejšie výsledky merania. Pri konštrukcii bol kladený dôraz na minimálne zaťaženie ložísk vďaka čomu je zabezpečená dlhá životnosť.

MTKD-M (-CC) je vybavený 8-miestnym suchobežným číselníkom  a modulátorovým kotúčom. To umožňuje elektronické, nereaktívne skenovanie a je základom pre diaľkové odčítanie údajov merača cez rádio s LoRaWAN® alebo wM-Bus (podľa DIN EN 13757-4). Možný je aj kombinovaný M-Bus/ pulzný modul. MTKD-N a MTKDI-N sú štandardne vybavené 8-miestnym číselníkom a 1 l/impulzom alebo sú k dispozícii so 7-miestnym číselníkom a 10 l/impulzom. MTKDI-N je viacvtokový merač so suchobežným číselníkom pre studenú vodu s osadeným impulzným káblom.

VODOMER TEPLEJ VODY MTWD-M-CC A MTWD-N

Viacvtokový suchobežný vodomer pre teplú vodu

MTWD je ideálny na meranie vody pri teplotách do 90 °C. Použitím špeciálnych materiálov je možné dosiahnuť vynikajúce hodnoty merania v kombinácii s vysokou maximálnou teplotou. MTWD-M-CC je vybavený 8-miestnym skleneným/medeným registrom (IP68) a modulátorovým kotúčom. To umožňuje elektronické, nereaktívne snímanie a je základom pre diaľkové odčítanie údajov merača cez rádio s LoRaWAN® alebo wM-Bus (podľa DIN EN 13757-4). Možný je aj kombinovaný M-Bus/pulzný modul. MTWD-N je štandardne vybavený 8-miestnym registrom a 1 l/ impulzom alebo je k dispozícii so 7-miestnym registrom a 10 l/impulzom.

OBJEMOVÝ VODOMER WSD / WSDE

Woltmanovo meradlo je s osou obežného kolesa uloženou vertikálne k smeru prúdenia

Objemový vodomer WSD sa používa na zaznamenávanie vysokých a značne premenlivých prietokov v rozvodoch pitnej vody a priemyselných aplikáciách. Všetky materiály používané v sektore pitnej vody zodpovedajú požadovaným normám, smerniciam a aktuálnej vyhláške o pitnej vode (odporúčanie nemeckého ministerstva životného prostredia o hygienicky vhodných kovových materiáloch pre pitnú vodu, smernice KTW a pracovný list DVGW W270).

PRIEMYSELNÝ VODOMER WPD / WPHD

Priemyselný vodomer WPD/WPHD je určený na meranie spotreby pitnej alebo úžitkovej vody, do maximálnej teploty 50°C, pre pracovný tlak MAP 16. Konštrukcia vodomera je špeciálne určená na meranie vysokých prietokov s profilom prevažne konštantného prietoku. V dôsledku robustného dizajnu pokrýva široký merací rozsah a presné výsledky merania. Umožňuje horizontálnu aj vertikálnu montáž. Prevodník je spoľahlivo chránený proti kondenzácii a spoľahlivo pracuje aj v najťažších podmienkach( zaplavené šachty alebo jamy). Diaľkový odpočet meračov je možné vykonať  pomocou modulov: EDC rádio, LoRaWAN alebo M-Bus  vo všetkých prípadoch je zabezpečený rýchly a spoľahlivý prenos údajov.  WPHD – N umožňuje aj impulzný výstup.