METROLOGICKÉ SLUŽBY
Metrologické pracovisko poskytuje overovanie bytových a domových
vodomerov ako aj bytových a kombinovaných meračov tepla.
montaz-a-oprava-slider

Laboratórium vodomerov a meračov tepla Zen – Servis spol. s r. o. poskytuje služby na overovanie bytových vodomerov Dn 15 – Dn 20. Vieme zabezpečiť aj overenie vodomerov väčších dimenzii.

Osvedčenie o autorizácii: č. UMNS/03913/2022-900/015285/2022

Rozsah autorizácie:

Druh overovaných určených meradiel

(Položka prílohy č. 1 k vyhláške
č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov)

Merací rozsah Rozšírená neistota U

(k=2)

Zavedené metódy Ostatné špecifikácie
Druh Dokumentácia
1.3.1

Bytový vodomer na:

a) studenú vodu

b) teplú vodu

1.3.2

Vodomer  na:

a. studenú vodu

b. teplú vodu

DN 15 až DN 25

(0,006 – 5) m³/h 0,60 % pri Q (QminQ ˂ Qt)

0,25 % pri Q (QtQ Qmax)

Hmotnostná metóda s pevným štartom PP1, Médium:

Studená voda

Overovanie sa vykonáva na ciachovacích laviciach, ktoré sú v pravidelných intervaloch kalibrované. Overovanie zabezpečuje vyškolený pracovník ktorý je držiteľom príslušného certifikátu.

Laboratórium vodomerov a meračov tepla Zen – Servis spol. s r. o. poskytuje služby na overovanie bytových meračov tepla Dn 15 – Dn 20. Vieme zabezpečiť aj overenie väčších dimenzii, kompaktných aj kombinovaných (jednotlivé časti merača sú oddeliteľné) meračov tepla.

Osvedčenie o autorizácii: č. UMNS/03913/2022-900/015285/2022

Rozsah autorizácie:

Druh overovaných určených meradiel

(Položka prílohy č. 1 k vyhláške
č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov)

Merací rozsah Rozšírená neistota U

(k=2)

Zavedené metódy Ostatné špecifikácie
Druh Dokumentácia
3.5 a

Kompaktné Merače tepla

prietok:

(0,006 – 5) m3.h-1

teplotný rozdiel:

∆t = (3 – 180) °C

0,8 % pri Δt ˂ 10 °C

0,6 %

pri 10 °C ≤ Δt ˂ 20 °C

0,4 % pri 20 °C ≤ Δt:

Priame porovnanie
a simulácia vstupných veličín
PP 5 Médium:

Olej / voda

3.5 b

Prietokomery ako členy MT

DN 15 až DN 25

(0,006 – 5) m³/h 0,60 % pri Q (QminQ ˂ Qt)

0,25 % pri Q (QtQ Qmax)

Hmotnostná metóda s pevným štartom PP1 Médium:

Studená voda

Overovanie a kalibrácia sa vykonáva pomocou ciachovacích lavíc teplotných lazní a odporových snímačov teploty, ktoré sú v pravidelných intervaloch kalibrované. Overovanie zabezpečuje vyškolený pracovník ktorý je držiteľom príslušného certifikátu.

Laboratórium vodomerov a meračov tepla Zen – Servis spol. s r. o. poskytuje služby na overovanie kalorimetrických počítadiel rôznych výrobcov.

Osvedčenie o autorizácii: č. UMNS/03913/2022-900/015285/2022

Rozsah autorizácie:

Druh overovaných určených meradiel

 

(Položka prílohy č. 1 k vyhláške
č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov)

Merací rozsah Rozšírená neistota U

(k=2)

Zavedené metódy Ostatné špecifikácie
Druh Dokumentácia
3.5 d

kalorimetrické počítadlá

ako elektronické členy MT

 

(3 – 180) °C 0,3 % pri Δtmin

0,2 % pri Δt 10 °C ≤ Δt  ˂ Δt 20 °C

0,1 % pri Δt 20 °C ≤ Δt  ˂ Δtmax °C

0,05 % pri Δtmax

Simulácia vstupných veličín PP 5

Overovanie sa vykonáva pomocou generátoru impulzov a teplotných dekád ktoré sú pravidelne kalibrované. Overovanie zabezpečuje vyškolený pracovník ktorý je držiteľom príslušného certifikátu.

Laboratórium vodomerov a meračov tepla Zen – Servis spol. s r. o. poskytuje služby na overovanie a párových snímačov teploty od rôznych výrobcov

Osvedčenie o autorizácii: č. UMNS/03913/2022-900/015285/2022

Rozsah autorizácie:

Druh overovaných určených meradiel

(Položka prílohy č. 1 k vyhláške
č. 161/2019 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov)

Merací rozsah Rozšírená neistota U

(k=2)

Zavedené metódy Ostatné špecifikácie
Druh Dokumentácia
3.5 c

odporové snímače

teploty ako členy MT

(0 – 40) °C

(40 – 200) °C

0,02 °C

0,06 °C

Priame porovnanie s etalónovým odporovým snímačom teploty PP 6 Médium:

Olej / voda

Overovanie sa vykonáva pomocou teplotných lazní a multimetra  ktoré sú v pravidelných intervaloch kalibrované. Overovanie a kalibráciu zabezpečuje vyškolený pracovník ktorý je držiteľom príslušného certifikátu.

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu.
  Viac sa dočítate v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

  KONTAKTNÉ ÚDAJE

  ADRESA FIRMY

  ZEN - SERVIS, spol. s r.o.
  Jelenia 9, 811 05 Bratislava
  IČO: 359 19 671
  IČ DPH: SK2021950216

  SKLAD - VÝDAJ TOVARU

  PRACOVNÁ DOBA

  Po - Pia 7,30 - 16,00 h

  PREDAJ A OBJEDNÁVKY

  Ing. Kvetoslava Csillagová

  +421 2 63 82 83 49
  zenservis@zenservis.sk

  TECHNICKÁ PODPORA - OBJEDNÁVKY, PREDAJ

  Ing. Vladimír Ďurech
  Peter Fumač

  durech@zenservis.sk
  +421 903 563 022

  MONTÁŽ A OPRAVA - OBJEDNÁVKY

  Ing. Vanda Hauskrechtová

  montaze.zenservis@gmail.com
  +421 911 128 171