MONTÁŽ A OPRAVA
Zabezpečujeme montáž vodomerov a meračov tepla a chladu. Špecializujeme sa na výmenu bytových a domových vodomerov výmenným spôsobom.
metrologicke-sluzby-slider

Zabezpečujeme montáž vodomerov a meračov tepla a chladu. Špecializujeme sa na výmenu bytových a domových vodomerov výmenným spôsobom.

Výmenný spôsob predstavuje systém, kedy montér ide na výmenu bytového vodomeru do bytu užívateľa už s opravenýma repasovaným vodomerom alebo novým tak, aby do bytu vstupoval len “jedenkrát“, To znamená, že firma ZENSERVIS, s.r.o. z vlastných zásob repasovaných bytových vodomerov prepožičia zdarma potrebný počet vodomerov s realizáciou demontáže a spätnej montáže.

Postup pri montáži vodomerov a snímačov prietoku.

– pred montážou sa vodomer, snímač prietoku vizuálne skontroluje či nie je viditeľne poškodený či nie sú poškodené metrologické plomby
– po kontrole sa vodomer namontuje podľa metrologických predpisov
– po namotávaní sa vykoná tlaková skúška aby sa odhalila prípadná netesnosť spojov
– vodomer sa zaplombuje tak, aby ho nebolo možné zdemontovať bez porušenia zabezpečovacej plomby.
– vypíše sa montážny list a dá sa podpísať užívateľovi bytu, priestoru.

Postup pri montáži kompaktných meračov tepla

– pred montážou sa merač tepla vizuálne skontroluje či nie je viditeľne poškodený či nie sú poškodené metrologické plomby
– po kontrole sa merač tepla namontuje podľa metrologických predpisov
– po namotávaní sa vykoná tlaková skúška aby sa odhalila prípadná netesnosť spojov
– merač tepla sa zaplombuje tak, aby ho nebolo možné zdemontovať bez porušenia zabezpečovacích plômb.
– vypíše sa montážny list príloha a dá sa podpísať užívateľovi bytu, priestoru

Postup pri montáži kalorimetrického počítadla a snímača teploty:

– pred montážou sa KP a OST tepla vizuálne skontrolujú či nie sú viditeľne poškodené a či nie sú poškodené metrologické plomby
– po kontrole sa KP a OST namontuje podľa metrologických predpisov
– KP a OST sa zaplombujú tak, aby ich nebolo možné zdemontovať bez porušenia zabezpečovacích plômb. Zoznam pridelených pridelených plombovacích klieští s odovzdávajúcim protokolom
– vypíše sa montážny list a dá sa podpísať užívateľovi bytu, priestoru.

Zabezpečujeme montáž aj iných značiek (napr. správca má už zakúpené vodomery…) V prípade potreby zabezpečujeme aj výmeny guľových ventilov a prerábky rozvodov. Demontované merače tepla sa po servise a overení montujú na tie isté miesta v prípade že merač tepla nevyhovie na metrologickej kontrole zabezpečíme, nový takých istých konštrukčných aj metrologických parametrov. Poskytujeme montáž nových vodomerov a meračov tepla klasických ako aj na diaľkový odpočet či už M – BUS, M-BUS wireless alebo LoRaWan.

Poskytuje komplexné služby v oblasti opráv a servisu vodomerov a meračov tepla do dimenzie DN 200.

Postup pri oprave vodomerov a snímačov prietoku:

– pri preberaní do opravy sa vodomer, snímač prietoku vizuálne skontroluje a zaznačia sa závady so servisného listu
– do servisného listu sa poznačí v. č., dimenzia (DN) a stav pretečeného objemu
– po rozobratí vodomery sa skontrolujú jednotlivé časti teleso sa očistí od usadenín, nečistôt zbytkov tesnení. Jednotlivé časti sa dajú odmočiť do lázni naplnených roztokom potravinárskej kyseliny citrónovej. Po odmočení, mechanickom očistení a prepláchnutí čistou vodou sa vodomer opätovne poskladá. Viditeľne poškodené, alebo opotrebované časti sa vymenia za nové a poznačia sa do servisného listu.
– Po poskladaní meracej časti sa vodomer funkčne preskúša a najustuje prípravkom.
– Následné overenie sa vykoná v autorizovanom metrologickom pracovisku.

Postup pri oprave kalorimetrického počítadla:

– pri preberaní do opravy sa kalorimeter vizuálne skontroluje a zaznačia sa závady so servisného listu.
– do servisného listu sa poznačí v. č., stav spotrebovaného tepla, stav pretečeného objemu
– oprava kalorimetrického počítadla pozostáva z výmeny batérie, prípadnej výmeny krytu a nastavenia aktuálneho dátumu pripadne sa odstránia chybové hlásenia.
– následné overenie sa vykoná v autorizovanom metrologickom pracovisku.

Postup pri oprave kompaktného merača tepla:

– pri preberaní do opravy sa kompaktný merač tepla vizuálne skontroluje a zaznačia sa závady so servisného listu.
– do servisného listu sa poznačí v. č., stav spotrebovaného tepla, stav pretečeného objemu
– prietokomerná časť sa prepláchne podobne ako vodomer. V kalorimetrickej časti sa vymení batéria, nastaví aktuálny dátum a odstránia sa chybové hlásenia.
– snímače teploty sa vyčistia mechanicky sa odstránia sa nánosy usadenín na puzdrách teplomerov.
následné overenie sa vykoná v autorizovanom metrologickom pracovisku.

Podrobné servisné návody na opravy sa vykonávajú podlá pokynov výrobcov.

KONTAKTUJTE NÁS

KONTAKTNÝ FORMULÁR

  Vaše osobné údaje spracúvame za účelom vybavenia dopytu.
  Viac sa dočítate v sekcii Zásady ochrany osobných údajov.

  KONTAKTNÉ ÚDAJE

  ADRESA FIRMY

  ZEN - SERVIS, spol. s r.o.
  Jelenia 9, 811 05 Bratislava
  IČO: 359 19 671
  IČ DPH: SK2021950216

  SKLAD - VÝDAJ TOVARU

  PRACOVNÁ DOBA

  Po - Pia 7,30 - 16,00 h

  PREDAJ A OBJEDNÁVKY

  Ing. Kvetoslava Csillagová

  +421 2 63 82 83 49
  zenservis@zenservis.sk

  TECHNICKÁ PODPORA - OBJEDNÁVKY, PREDAJ

  Ing. Vladimír Ďurech
  Peter Fumač

  durech@zenservis.sk
  +421 903 563 022

  MONTÁŽ A OPRAVA - OBJEDNÁVKY

  Ing. Vanda Hauskrechtová

  montaze.zenservis@gmail.com
  +421 911 128 171